Elfelejtett jelszó

Kérem, adja meg email címét és mi elküldünk egy linket a megadott címre, amely linkre kattintva megadhatja új jelszavát!
Fehér Bot Alapítvány

Fehér Bot Alapítvány

A Fehér Bot Alapítványt 1996. őszén öt magánszemély hozta létre az Észak- Hajdúságban élő látássérült személyek rehabilitációjának, művelődésének és társadalmi reintegrációjának elősegítése céljából.

4024 Debrecen, Kossuth u. 42. 4. emelet tel: 52/321-145 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. 224 tel: 42/787-277 e-mail: kontakt@feherbot.hu

A Fehér Bot Alapítványt 1996. őszén öt magánszemély hozta létre az Észak- Hajdúságban élő látássérült személyek rehabilitációjának, művelődésének és társadalmi reintegrációjának elősegítése céljából.

Az eltelt, több mint 17 év alatt céljai és működési területe egyre bővült, egy kistérségi szervezetből országosan ismert, regionális szervezetté fejlődött. Az elmúlt évek során így céljai, feladatai és tevékenységi köre mind a földrajzi területet, mind a célcsoportot illetően jelentős mértékben kiszélesedett, alapcélja azonban nem változott, az jelenleg is a vakok és gyengénlátók, illetőleg más fogyatékos személyek társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése, valamint rehabilitációjának és művelődésének támogatása.

Az alapítvány missziója, küldetése a fogyatékos személyek sokoldalú segítése, aminek megvalósítása érdekében tevékenységeit alapelvei betartásával végzi.

A szolgáltatások biztosítására minden esetben egyenrangú felek szerződése, egyéni gondozási, rehabilitációs, illetve munkavállalási/fejlesztési terv alapján, személyre szabottan kerül sor.

Az önrendelkezési jog tiszteletben tartása mellett arra törekszik, hogy ügyfelei a rehabilitációjukhoz szükséges ismereteket és készségeket minél szélesebb körben elsajátítsák. Ennek érdekében a szolgáltatást nyújtó munkatársakkal szemben a szakmai felkészültségen túl elvárás, hogy büntetlen előéletű, kifogástalan erkölcsű, a fogyatékos személyek rehabilitációja, segítése iránt elkötelezett személyek legyenek, akik betartják a vonatkozó jogszabályokban, szakmai irányelvekben és a Szociálismunka Etikai Kódexében meghatározott követelményeket.

Az alapítvány céljaival összhangban, működésének fontos alapelve, hogy a támogató szolgálatoknál valamint az elemi és foglalkozási rehabilitációs központokban egyaránt alkalmazunk megváltozott munkaképességű, ahol ez lehetséges, fogyatékos személyeket.

A Fehér Bot Alapítvány missziója érdekében az ügyfelei számára komplex szolgáltatási kínálatot nyújt.

 • Az Észak-hajdúsági és Szabolcsi Támogató Szolgálatainak célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
 • Hajdúdorogon Tanyagondnoki szolgálatot működtet, melynek célja a tanyavilágban élő ügyfelek számára segítségnyújtás a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.
 • A Fehér Bot Alapítvány által fenntartott Látássérültek elemi rehabilitációs központjának legfőbb célja, hogy a felnőttkorban látássérültté vált személyek azokat az alapvető tevékenységeket tanulják újra, amelyek segítségével meg tudják teremteni és őrizni önállóságukat, ezáltal is növelve munkavállalási lehetőségeiket és munkaerő-piaci integrációjukat. A szolgáltatásokat a kliensek Debrecenben, Hajdúdorogon és Nyíregyházán vehetik igénybe.
 • Az alapítvány 2005. óta végez foglalkozási rehabilitációs tevékenységet, 2009. szeptemberétől pedig Debrecen mellett már Nyíregyházán is várja a jelentkezőket a foglalkozási rehabilitációs csoport. Szolgáltatásait elsősorban látássérültek számára biztosította, 2013. júliusától azonban nyitott más fogyatékkal élő személyek és megváltozott munkaképességűek irányába is.
 • 2009. márciusában Debrecenben nyitott meg a Ki-Látó ifjúsági iroda, melynek célja a 15 - 30 éves korosztályba tartozó fogyatékos vagy tartósan egészségkárosodott fiatalok igényeinek megfelelően minden területre kiterjedő komplex szolgáltatás nyújtása, melynek eredményeképpen megvalósul a fogyatékos gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének és társadalmi beilleszkedésének biztosítása.
 • Az alapítványt a FAT 2008. decemberében felnőttképző intézményként akkreditálta, melyet a célcsoport elhelyezkedési esélyeinek javítása indokolt.
 • 2013. novemberében Hajdúdorogon nyitotta meg kapuit az Esélyegyenlőségi Ház, ahol a Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson élő, megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek részére biztosít kulturális és klub tevékenységeket, valamint alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat.
 • A Fehér Bot Alapítvány 2012. óta kiemelt céljaként kezeli a célcsoportja családi közösségeinek fejlesztését, a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítását, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenciót.
 • Az alapítvány 2014. októberétől bentlakásos intézményben olyan fogyatékos személyek részére kíván biztosítani életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő ellátást, akik támogatással, segítséggel képesek az önálló életvitelre.
 • A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványnak köszönhetően jelenleg 41 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat. Fejlesztésük érdekében 2014. novemberétől valósítja meg TÁMOP-5.3.8.A2 pályázati programját.

 

A Fehér Bot Alapítvány 2005. március 01. óta valósít meg foglalkozási rehabilitációs programokat Debrecenben, melyek célcsoportja elsősorban a látássérült álláskereső személyek, 2009. szeptember 01-jétől pedig a látássérültek foglalkozási rehabilitációja szolgáltatás Nyíregyházán is folyamatosan elérhető.

Az alapítvány jelenleg a 10. hazai finanszírozású és a 6. Európai Uniós finanszírozású pályázati programot valósítja meg a célcsoport foglalkozási rehabilitációja érdekében.

Az elmúlt 9 a Fehér Bot Alapítvány

 • kb. 1000 látássérült, illetve megváltozott munkaképességű álláskereső személy számára nyújtott és nyújt munkaerő-piaci szolgáltatásokat,
 • ez idáig, több mint 200 főt irányított képzésbe, az elhelyezkedés esélyeinek növelése érdekében,
 • közel 200 ügyfelet helyezett munkába,
 • folyamatosan és rendszeresen kapcsolatot tart az eredmények érdekében kb. 60 munkáltatóval,
 • elsősorban a célcsoport toborzása érdekében kb. 60 partnerszervezettel szintén folyamatos kapcsolattartás.

A Fehér Bot Alapítvány büszke arra és egyik legnagyobb eredményének tartja a komplex szolgáltatásnyújtást. Az ügyfelek a szervezettől egész szolgáltatáscsomagot vehetnek igénybe, a foglalkozási rehabilitáción kívül a fiatalok részt vehetnek az ifjúsági iroda programjain, az idősebbek klubfoglalkozásokon, szükség esetén igénybe vehető a támogató szolgáltatás, valamint a látássérült személyek képessé válhatnak az önálló életvitelre az elemi rehabilitáció keretein belül, mielőtt munkát vállalnának.

Az alapítvány a célcsoport nyílt munkaerő-piacra integrálásán túl rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatóként a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával is dolgozik missziója megvalósulásán. Az elmúlt néhány évben és jelenleg is kb. 40 fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott, illetve foglalkoztat.

A Fehér Bot Alapítvány, mint minden szolgáltatásában, a foglalkozási rehabilitációs tevékenysége során is törekszik a folytonosságra, az ügyfél-centrikusságra, a komplexitásra és a fejlesztési lehetőségek kiaknázására.