Elfelejtett jelszó

Kérem, adja meg email címét és mi elküldünk egy linket a megadott címre, amely linkre kattintva megadhatja új jelszavát!

Adatkezelési hozzájárulás

1. Az adatkezelő neve és székhelye
CÉGNÉV: TMSZK Nonprofit Kft.
SZÉKHELY: 1096 Budapest, Sobieski János utca 20-24. fsz. 4-5.
 
2. A kezelt személyes és különleges adatok fajtái, forrása és jogalapja
 
2.1. A kezelt adatok fajtái: az adatszolgáltató neve, állandó vagy levelezési címe, születési helye és ideje,anyja neve,  e-mail címe, egészségkárosodásának típusa, iskolai végzettsége, munkáltató neve.
 
 
2.2. A kezelt adatok forrása: az adatszolgáltatóra vonatkozó személyes és különleges adatok közvetlenül az adatszolgáltatótól önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek felvételre.
 
 
2.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatszolgáltató önkéntes hozzájárulása.
 
3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelő a 2. pontban gyűjtött személyes és különleges adatokat az alábbi célból kezeli:
 
3.1. Általános cél
Magatartás alapú kompetencia-eszköztár kifejlesztése, tudásmenedzsment-hálózat létrehozása a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében.
A munkavállalást támogató online környezet (továbbiakban Portál), online adatbázis létrehozása,(továbbiakban Portál).
A Portált felhasználói számára munkavállalást elősegítő, kompetenciákat viszgáló módszer/mérőeszköz alkalmazása és szolgáltatás nyújtása.
 
3.2. Konkrét célok 
A megváltozott munkaképességű személyek
- felmérhessék magatartás alapú kompetenciatudásukat;
- a kompetencia felmérés eredménye alapján releváns munkaköri listához jussanak;
- konkrét állásajánlatokat kapjanak;
- Jogi információs segítséget kaphatnak;
- Egyéb hasznos információkat olvashatnak az oldalon;
- elektronikus tananyagot felhasználhatják tudása gyarapítására;
 
 
4. Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye
 
Az adatkezelés helye: 1096 Budapest, Sobieski János utca 20-24. fsz. 4-5.
 
Az adatszolgáltató személyes adatai törvényben meghatározott célból és személyek, szervek részére (pl. közfeladatot ellátó szervek) továbbításra kerülhetnek.
 
A fent megnevezett Adatkezelő mindvégig az alkalmazandó adatkezelési szabályokat betartva jár el annak érdekében, hogy biztosítsa az adatszolgáltató személyes és különleges adatainak, valamint magánszférájának védelmét, gondoskodik az adatszolgáltató adatainak biztonságáról és minden intézkedést megtesz jogosulatlan hozzáférés ellen.
 
5. Az adatkezelés időtartama
Az adatszolgáltató személyes és különleges adatait az Adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig az adatszolgáltató nem kéri adatainak törlését. 
Abban az esetben, ha az adatszolgáltató 12 hónapig nem aktív a portálon, úgy adatai automatikusan törlésre kerülnek.
 
6. Jogorvoslatok
Kezelt személyes és különleges adatai tekintetében Önt az alábbi jogok illetik meg:
- Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
- Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
- Kérheti személyes adatainak helyesbítését.
- Kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.
- Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
- Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.
- Az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által vagy az adatfeldolgozó által Önnek okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény 5. §. (1) bekezdésének a) pontja, valamint (2) bekezdésének a) pontja értelmében személyes és különleges adatainak fentiek szerinti kezeléséhez az Ön hozzájárulása szükséges. Amennyiben egyetért, regisztrációkor jelölje be az arra fenntartott kis jelölőnégyzetben!